เข้าสู่ระบบ

1

พิมพ์

มาที่

2

หลังส่ง SMS หน้านี้จะเปลี่ยน โดยอัตโนมัติภายใน 1 นาที

เข้าสู่ระบบด้วย app

เข้าสู่ระบบด้วย
application ตลาดรถ

1. กดรูป Avatar ในหน้า Profile
2. เลือก “เข้าสู่ระบบด้วย QR”

เฉพาะในแอปเท่านั้น

หากติดปัญหา กรุณาติดต่อผ่าน LINE