ขายไวใน 2 วัน
ได้ราคามากกว่าขายเทิร์น

ตลาดรถ

ผู้ซื้อ

300,000

คน

เข้าดูรถ

10 ล้าน

ครั้ง

ต่อเดือน **

เจ้าของขายเอง

ลงขาย

ฟรี

ดูกติกาลงขาย

ชื่อผู้ขายไม่ตรงกับเจ้าของรถ

ฝากขาย

* รถสภาพใช้งานปกติ ผู้ซื้อผู้ขายมีความพร้อม

** สถิติจาก Google